سبد خرید

محصولات و خدمات


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل NP1 -

میزان فضا : 200 مگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 1 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل NP2 -

میزان فضا : 500 مگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 1 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP3 -

میزان فضا : 1 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 1 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP4 -

میزان فضا : 2 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 2 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP5 -

میزان فضا : 3 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 3 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP6 -

میزان فضا : 1 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 3 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP7 -

میزان فضا : 8 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 4 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP8 -

میزان فضا : 10 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 4 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP9 -

میزان فضا : 15 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 5 دامنه


میزبانی اشتراکی SSD سی پنل خارج NP10 -

میزان فضا : 20 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

قابلیت میزبانی 5 دامنه


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (3.227.233.6) در سیستم ثبت خواهد شد.