سبد خرید

محصولات و خدمات


RDL-5 -

میزان فضا : 5 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-10 -

میزان فضا : 10 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-15 -

میزان فضا : 15 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-20 -

میزان فضا : 20 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-30 -

میزان فضا : 30 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-50 -

میزان فضا : 50 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-100 -

میزان فضا : 100 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-150 -

میزان فضا : 150 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-200 -

میزان فضا : 200 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


RDL-300 -

میزان فضا : 300 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

وب سرور : لایت اسپید

پهنای باند : نامحدود


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (3.227.233.6) در سیستم ثبت خواهد شد.