سبد خرید

محصولات و خدمات


SP-64-S -

CPU: Intel Xeon E5-1620v2


RAM:64 GB


HDD:2 x2TB SOFT

nvme ssd -

SP-128 -

SP-32-S -

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی () در سیستم ثبت خواهد شد.