سبد خرید

محصولات و خدمات


FA-1 -رم 1 گیگابایت -

رم: 1 گیگابایت
سی پیو : 1 هسته
هارد : 100 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FA-2 -رم 2 گیگابایت -

رم: 2 گیگابایت
سی پیو : 2 هسته
هارد : 200 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FA-3 -رم 4 گیگابایت -

رم: 4 گیگابایت
سی پیو : 4 هسته
هارد : 300 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FA-4 -رم 6 گیگابایت -

رم: 6 گیگابایت
سی پیو : 6 هسته
هارد : 400 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FA-5 -رم 8 گیگابایت -

رم: 8 گیگابایت
سی پیو : 8 هسته
هارد : 400 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FA-6 -رم 16 گیگابایت -

رم: 16 گیگابایت
سی پیو : 8 هسته
هارد : 800 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

تست -

رایگان!

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی () در سیستم ثبت خواهد شد.