سبد خرید

محصولات و خدمات


FI-N-1 -

رم: 1 گیگابایت
سی پیو :1 هسته
هارد : 20 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FI-N-2 -

رم: 2 گیگابایت
سی پیو :2 هسته
هارد : 40 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FI-N-3 -

رم: 4 گیگابایت
سی پیو :4 هسته
هارد : 60 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FI-N-4 -

رم: 6 گیگابایت
سی پیو :4 هسته
هارد : 100 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FI-N-5 -

رم: 8 گیگابایت
سی پیو :6 هسته
هارد : 150 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FI-N-6 -

رم: 12 گیگابایت
سی پیو :8 هسته
هارد : 200 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

FI-N-7 -

رم: 16 گیگابایت
سی پیو :8 هسته
هارد : 250 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی () در سیستم ثبت خواهد شد.