سبد خرید

محصولات و خدمات


VIR-N-1 -

رم: 1گیگابایت
سی پیو :1 هسته
هارد : 20 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-N-2 -

رم: 2گیگابایت
سی پیو :2 هسته
هارد : 40 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-N-3 -

رم: 4گیگابایت
سی پیو :4 هسته
هارد : 60 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-N-4 -

رم: 6گیگابایت
سی پیو :4 هسته
هارد : 80 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-N-5 -

رم: 8گیگابایت
سی پیو :8 هسته
هارد : 100 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-N-6 -

رم: 12گیگابایت
سی پیو :10 هسته
هارد : 150 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-N-7 -

رم: 16گیگابایت
سی پیو :12 هسته
هارد : 200 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی () در سیستم ثبت خواهد شد.