سبد خرید

محصولات و خدمات


VIR-H-1 -

رم: 1گیگابایت
سی پیو :1 هسته
هارد : 50 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-H-2 -

رم: 2گیگابایت
سی پیو :2 هسته
هارد : 100 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-H-3 -

رم: 4گیگابایت
سی پیو :4 هسته
هارد : 150 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-H-4 -

رم: 6گیگابایت
سی پیو :4 هسته
هارد : 200 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-H-5 -

رم: 8گیگابایت
سی پیو :8 هسته
هارد : 300 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-H-6 -

رم: 12گیگابایت
سی پیو :10 هسته
هارد : 450 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

VIR-H-7 -

رم: 16گیگابایت
سی پیو :12 هسته
هارد : 600 گیگابایت
سیستم عامل : به انتخاب کاربر
ترافیک : نامحدود

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی () در سیستم ثبت خواهد شد.