مرکز آموزش


مرکز آموزش


امروزه هر کسی میداند که سیستم های لینوکسی با دسترسی کاربر root همراه هستند و به صورت پیش فرض دسترسی root برای محیط خارج locall هم فعال میباشد. به دلایل امنیتی این ایده خوبی نیست که دسترسی root به ssh برای کاربران نامعتبر فعال باشد زیرا هر هکری میتواند برا...