سبد خرید

ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود طول نام دامنه بین و

:domain موجود نیست

تبریک! موجود است!

تماس با ما
دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی شناسایی شده است. به منظور ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه مورد نظر خود را برای ثبت نام انتخاب کنید.

دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
198,000تومان
1 سال
198,000تومان
1 سال
198,000تومان
1 سال
.net
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.org
66,700تومان
1 سال
66,700تومان
1 سال
66,700تومان
1 سال
.info
67,000تومان
1 سال
67,000تومان
1 سال
67,000تومان
1 سال
.biz
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.asia
26,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.co
99,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.co.in
34,500تومان
1 سال
34,500تومان
1 سال
34,500تومان
1 سال
.com.co
20,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.de
163,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.gen.in
36,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.in
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.ind.in
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.me
42,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.net.co
26,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.net.in
40,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.org.in
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.pro
51,900تومان
1 سال
51,900تومان
1 سال
51,900تومان
1 سال
.pw
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.us
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
.co.ir
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
.net.ir
N/A
N/A
N/A
.org.ir
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
.ac.ir
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
.gov.ir
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
.id.ir
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
.sch.ir
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
4,700تومان
1 سال
.ایران
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.support
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.cloud
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.host
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.top
19,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.email جدید
90,000تومان
1 سال
91,000تومان
1 سال
91,000تومان
1 سال
.healthcare جدید
215,000تومان
1 سال
215,000تومان
1 سال
215,000تومان
1 سال
.xyz داغ
8,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.center فروش
86,000تومان
1 سال
86,000تومان
1 سال
86,000تومان
1 سال
.tv
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.men
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.online جدید
560,000تومان
1 سال
560,000تومان
1 سال
560,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند