سرور مجازی NVMe ایران

VIR-ND-1
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پیو
 • 30 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • 100GB ترافیک
 • BP4F20OMAK کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش یک ساله
VIR-ND-2
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 50 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • 150GB ترافیک
 • BP4F20OMAK کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش یک ساله
VIR-ND-3
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 80 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • 250GB ترافیک
 • BP4F20OMAK کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش یک ساله
VIR-ND-4
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 120 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • 350GB ترافیک
 • BP4F20OMAK کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش یک ساله
VIR-ND-5
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته سی پیو
 • 180 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • 450GB ترافیک
 • BP4F20OMAK کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش یک ساله
VIR-ND-6
 • 12 گیگابایت رم
 • 10 هسته سی پیو
 • 220 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • 550GB ترافیک
 • BP4F20OMAK کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش یک ساله